ClorAigua Construcció i Automatització de Piscines  
 
Cloraigua
Qui Som
Cloraigua
Cloraigua
Cloraigua
Cloraigua
 
 
 

Construcció de Piscines

Realitzem la piscina que vostè desitja i, sinó, li oferim un ampli ventall d’idees. Utilitzem materials de qualitat per a fer la seva piscina d’obra amb la tècnica del gunitat, un sistema constructiu consistent a projectar formigó amb un “canó”, o mànega a alta pressió.

Amb aquesta tècnica també construïm spàs, basses o dipòsits.

Per tot això, oferim 10 anys de garantia en el vas.


construcció de piscines construcció de piscines construcció de piscinesVoleu saber-ne més de la tècnica del gunitat?

La tècnica del gunitat és un sistema constructiu consistent a projectar amb un "canó", o mànega a alta pressió, formigó (sorra, ciment, aigua i roca, pedra o grava triturada) podent construir sobre qualsevol tipus de superfície, inclòs terra, amb l'objectiu d'aconseguir un mur continu, amb major resistència i menor espessor, per a suportar i contenir la pressió exercida pel terreny, amb qualsevol tipus de pendent, oferint una impermeabilització òptima gràcies a la baixa porositat.
Un dels avantatges d'aquesta tècnica és la major resistència per metre quadrat, és a dir, amb menys material major resistència i durabilitat. També reverteix en la fermesa de l'estructura que està gunitada amb ciment, a l'obtenir una capa compacta i sòlida.
Aquesta tècnica pot ser utilitzada per a revestir barrancs i impedir riscos de possibles despreniments, amb un grau de durabilitat que fa que el seu manteniment sigui petit.
El Gunitat ha revolucionat el món de la construcció de piscines, ja que afegeix a una impermeabilització total, una estanquitat òptima del got de la piscina a l'existir menys porus en les parets del mateix. Gràcies a la versatilitat d'aquesta tècnica, es poden construir piscines de dissenys originals encara que tinguin formes complicades per a les tècniques tradicionals, amb uns acabats òptims.


 

Cloraigua, Construcció de Piscines, Manteniment de Piscines, Sistemes de Depuració, Cloradors Salins, Climatització Solar, Tècnica del Gunitat,Spàs, Basses, Dipòsits, Control del pH, Control del clor, Control d'algues, Depuradora, Sistemes Solars Tèrmics, Sistemes Solars Fotovoltaics, Calderes de Biomassa.

© 2011 Cloraigua. Tots els Drets Reservats Diseño web Actialia Crèdits