ClorAigua Construcció i Automatització de Piscines  
 
Cloraigua
Qui Som
Cloraigua
Cloraigua
Cloraigua
Cloraigua
 
 
 

Recomanacions


PARAMETRES BÀSICS DE L'AIGUA DE LA PISCINA

productes pH de l'aigua, entre 7.2 i 7.6
productes Duresa total, de 200 a 400 mg/l, 20-40 graus francesos (ºHTF).
productes Alcalinitat, de 80 a 150 mg/l, de 8 a 15 graus francesos (ºHTF).


Recomanacions Recomanacions Recomanacions


PRINCIPALS PRODUCTES QUÍMICS PER A LA PISCINA

productes CLOR, evita la proliferació de microorganismes en l'aigua, que a més d'infeccions, impedeixen la transparència de l'aigua. Ha de ser usat en les proporcions adequades, un sobreús no serà positiu. El seu nivell ha d'estar entre 1 i 1,4 ppm, però recomanem seguir sempre les indicacions de cada producte.
productes FLOCULANT, aquest producte aconsegueix concentrar petites partícules en l'aigua, que pel seu major pes i grandària se sedimentaran en el fons, podent eliminar-se després per aspiració.
productes ALGICIDA, antialgues específic per a piscines.
productes CORRECTOR I ESTABILIZADOR DE pH, per a mantenir el pH de l'agua dins dels valors habituals recomanats, en funció de si és necessari pujar o baixar el valor de pH.


CONTROL DEL pH


Es recomana mesurar el pH almenys 1 vegada per setmana. El valor del pH de l'aigua de la piscina ha d'estar comprès entre 7,2 i 7,6. Així s'eviten els "ulls vermells" i s'assoleix una major eficiència en l'ús del clor.

En el cas que el valor del pH no estigui comprès en aquest paràmetre, s'ha d'utilitzar un incrementador o un reductor del pH.

Cada vegada que s'addicioni aigua nova a la piscina s'ha de controlar el pH i el clor per a ajustar-los als valors recomanats.

Recomanacions Recomanacions Recomanacions


CONTROL DEL CLOR


La funció principal del clor és mantenir neta i cristal·lina l'aigua de la piscina, destruint microorganismes com fongs i bacteris.

En temporada de bany es recomana revisar el nivell de clor 1 vegada per setmana. Els paràmetres òptims han de mantenir-se entre 1 i 1,5 ppm (Parts Per Milió).

En el cas de pluja o d'una utilització massiva de la piscina s'ha de duplicar la dosi de clor habitual.


CONTROL D'ALGUES

La formació d'algues és causa directa d'un color verd en l'aigua de la piscina i a més forma superfícies relliscoses; la dificultat de retirar-les està directament relacionat amb el temps d'aparició per això es recomana tractar-les en el moment de la seva aparició.

CLORAIGUA SCP, recomana a afegir setmanalment la dosi apropiada d'antialgues per a mantenir neteja l'aigua. Cada vegada que entra aigua nova a la piscina s'ha d'addicionar antialgues ja que l'aigua nova és més propensa a crear-les que l'aigua ja tractada.

 

Cloraigua, Construcció de Piscines, Manteniment de Piscines, Sistemes de Depuració, Cloradors Salins, Climatització Solar, Tècnica del Gunitat,Spàs, Basses, Dipòsits, Control del pH, Control del clor, Control d'algues, Depuradora, Sistemes Solars Tèrmics, Sistemes Solars Fotovoltaics, Calderes de Biomassa.

© 2011 Cloraigua. Tots els Drets Reservats Diseño web Actialia Crèdits