ClorAigua Construcció i Automatització de Piscines  
 
Cloraigua
Qui Som
Cloraigua
Cloraigua
Cloraigua
Cloraigua
 
 
 

Venda de Productes i Accesoris Diversos per Piscines

Tractament de l'aigua
Filtració
Accesoris Piscines
Tractament de l'aigua Filtraciói Accesoris de Piscines
     
productes Clor , Brom , Oxygen
productes Controladors , Reguladors de pH
productes Antialgues, Floculant
productes Netejadors , Desincrustants

productes Filtres
productes Casetes
productes Vàlvules
productes Accessoris PVC
productes Skimmers, Impulsors , Embornals
productes Equips natació contracorrent
productes Projectors leds, comandaments
productes Quadres eléctrics control piscines

 

Material de Neteja
Acabats Piscines - Spas i Wellness
Cobertes
Material de Neteja Acabats Piscines - Spas i Wellness Cobertes
     
productes Netejafons manual i automàtics
productes Manècs fixes i telescópics
productes Recollidor de fulles , Raspalls
productes Sistemes integrats de neteja
(Pool Vallet)

productes Gresite
productes Coronaments
productes Escales
productes Diferents tipus i formes de spa
productes Fixes i telescópiques
productes Persianes manuals i
automàtiques
productes Cobertors isotèrmics
productes Cobertors protecció
 

Cloraigua, Construcció de Piscines, Manteniment de Piscines, Sistemes de Depuració, Cloradors Salins, Climatització Solar, Tècnica del Gunitat,Spàs, Basses, Dipòsits, Control del pH, Control del clor, Control d'algues, Depuradora, Sistemes Solars Tèrmics, Sistemes Solars Fotovoltaics, Calderes de Biomassa.

© 2011 Cloraigua. Tots els Drets Reservats Diseño web Actialia Crèdits